Home  |   Jouw sterrenbeeld  |   Zoek je ascendant  |   Daghoroscoop  |   Maandhoroscoop  |   Liefdeshoroscoop  |   Jaarhoroscoop  |   Contact


Wat is astrologie?
Astrologie bestaat al zolang als er mensen op aarde rondlopen. Het is een van de oudste middelen om vragen over het leven op Aarde te leren begrijpen. Astrologie wordt over de hele wereld toegepast en door de geschiedenis heen zijn er volstrekt verschillende vormen van astrologie ontstaan. Zo kennen we o.a. de Hindoestaanse astrologie, de Chinese astrologie en de Westerse astrologie.

Alle vormen van atrologie hebben twee dingen met elkaar gemeen:

1. Ze verklaren ervaringen van mensen vanuit de planeten.

2. Gebeurtenissen worden verklaard aan de hand van bewegingen in het heelal.

Astrologie is vooral een verzamelnaam voor heel veel specialismen. Wat zij allemaal met elkaar gemeen hebben is dat zij gebruik maken van de tekens van de dierenriem, de planeten uit ons zonnestelsel en de huizen uit een horoscoop.

Je zou verwachten dat iets dat zo wezenlijk bij het menszijn lijkt te horen alom geaccepteerd is. Nou, vergeet het maar. Astrologie is voor veel mensen nog steeds iets dat zij kritisch en met argwaan bekijken. Hieronder tref je een aantal kritische vragen, en hun antwoorden.

Waarom wordt er geen rekening gehouden met de afstanden tot de hemellichamen?
Achtergrondredenering: het is mogelijk dat de hemellichamen via een of andere voor de wetenschap nog onbekende soort straling invloed op de mens kunnen uitoefenen. De intensiteit van elke bestaande of hypothetische straling moet afnemen met het kwadraat van de afstand tot de stralingsbron, maar toch neemt men aan dat er zelfs van verweggelegen planeten 'invloed' op mensen uit kan gaan. Desondanks spreken slechts weinig astrologen over invloed. Zij gaan er liever van uit, dat de loop en stand der planeten en Zon en Maan slechts een analogie laten zien van de kwaliteit van een bepaald moment. Planeten, mensen en andere hemellichamen ondervinden allen gelijkelijk de invloed van kosmische wetten.

Waarom is het geboortemoment zo belangrijk?
Achtergrondgedachte: de geboorte is geenszins het begin van een nieuw leven. Logisch gezien moet de mens nog voor zijn geboorte voor de hypothetische invloed van de hemellichamen vatbaar zijn. Anders moet men concluderen dat de foetus door het lichaam van de moeder volledig van die invloed afgeschermd is. Waarom kunnen dan andere materialen geen afscherming bieden?

Sommige astrologische scholen gaan uit van het moment van de geboorte en de eerste zelfstandige ademhaling, met als redenering: dit is de eerste interactie met de omgeving. Een andere invalshoek is dat een baby pas na de geboorte zelfstandig dit leven aanvangt. Een aantekening hierbij moet zijn dat exacte geboortegegevens niet altijd bekend zijn; men zou dus eerder moeten constateren dat de stelling over de exacte geboortetijd misschien een mystificatie is van de astrologenwereld.

Waarom hebben astrologen geen enkele planeet ontdekt?
Als planeten echt invloed op de mensen konden uitoefenen, dan zou men na verloop van tijd een tegenstelling vaststellen, die erop zou wijzen dat ook onbekende planeten invloed op de mensen uitoefenden. Analogie: omwille van de afwijkingen in de baan van Uranus kwam men tot conclusie dat er buiten zijn baan zich nog een planeet bevond, namelijk Neptunus. Overigens vermoeden diverse astrologen wel degelijk het bestaan van onbekende planeten.